Quantox Akademija

Programi IT obuka

Šta dobijate pohađanjem
Quantox akademije?

Kombinovani model nastave

Learning platformu

Mentorstvo iskusnih IT stručnjaka

Program učenja po najnovijim metodama sa iskusnim profesorima

Nudimo ti praktična znanja na realnim projektima

Priliku za praksu u Quantox kompaniji

Savete za karijerni razvoj i sertifikat

O Quantox akademiji

Akademija je nastala kao deo Quantox organizacije koja postoji već 16 godina u Srbiji. Quantox kompanija je uvek bila okrenuta edukaciji i razvoju talenata. U prilog tome govori referenca od preko 200 programera koji su prošli kroz Quantox program prakse. Shodno tome, kompanija je otvorila Quantox akademiju, instituciju posvećenu edukaciji i razvoju IT kadrova.

Naš cilj je da razvijemo IT kadrove koji su spremni da se nose sa savremenim tokovima i trendovima u poslovanju, a to ćemo postići kroz stalne inovacije u obrazovanju koje će imati transformativni uticaj na društvo.

Quantox akademija će vam pružiti znanja koja su primenljiva na realnim projektima, jer je veliki deo obuke baziran na praktičnom radu.

O našem brendu govori nekoliko uspešnih brojki iza kojih ponosno stojimo

1
Kancelarija
1
Zemalja Evrope
1 +
Zaposlenih
Klijenti iz 1
Zemalja Sveta

Predavači

Profesor Željko Jovanović rođen 24.10.1982. godine. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, dok je zvanje Doktor nauka, stekao na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Profesor i asistent je na Fakultetu tehničkih nauka Čačak, Univerziteta u Kragujevcu na katedri: Računarsko i softversko inženjerstvo

Angažovan je na predmetima: Uvod u programiranje, Objektno orjentisano programiranje, Internet programiranje, Operativni sistemi, Softversko inženjerstvo, Objektno orjentisano projektovanje i metodologija (master) .

Aleksandar Džavrić rođen je 15.08.1995. Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, smer informatika.

U IT industriji je od 2010-e, a poslednjih 6 godina radi na razvoju web aplikacija.
U kompaniji Quantox je od aprila 2019-e i radi kao PHP developer.

Posvećen je edukaciji mladih IT kadrova i organizovao je nekoliko predavanja i IT obuka za srednjoškolce.

Saša Milošević rođen je 11.12.1985. u Čačku. U IT industriji je zaposlen već 15 godina. U kompaniji Quantox radi od 2015. godine, a poslednje 4 godine radi na poziciji React/JavaScript developera. Pored osnovnih zaduženja, bavi se i praktičnom obukom i stručnim osposobljavanjem mladih IT kadrova. Učestvovao je u organizaciji i sprovođenju internih kurseva i obuka za zaposlene.

Profesor Željko Jovanović

biografija

Asistent Aleksandar Džavrić

biografija

Asistent Saša Milošević

biografija