img

Quantox Akademija

Programi IT obuka

Šta dobijate pohađanjem
Quantox akademije?

Online model nastave

Najsavremeniju Learning platformu sa pristupom 24/7

Mentorstvo iskusnih IT stručnjaka

Program učenja po najnovijim metodama sa iskusnim profesorima

Nudimo ti praktična znanja na realnim projektima

Priliku za praksu u Quantox kompaniji

Savete za karijerni razvoj i potvrdu o uspešno završenoj obuci nakon završnog testa

Kako izgledaju predavanja
na Quantox akademiji?

O Quantox akademiji

Quantox akademija je nastala kao deo Quantox Technology-a koji ima ekspertizu u IT-u dugu 16 godina. Quantox kompanija je uvek bila okrenuta edukaciji i razvoju talenata. U prilog tome govori referenca od preko 200 programera koji su prošli kroz Quantox program prakse. Shodno tome, kompanija je otvorila Quantox akademiju, instituciju posvećenu edukaciji i razvoju IT kadrova.

Naš cilj je da razvijemo IT kadrove koji su spremni da se nose sa savremenim tokovima i trendovima u poslovanju, a to ćemo postići kroz stalne inovacije u obrazovanju koje će imati transformativni uticaj na društvo.

Quantox akademija će vam pružiti znanja koja su primenljiva na realnim projektima, jer je veliki deo obuke baziran na praktičnom radu.

O našem brendu govori nekoliko uspešnih brojki iza kojih ponosno stojimo

1
Kancelarija
1
Zemalja Evrope
1 +
Zaposlenih
Klijenti iz 1
Zemalja Sveta

Predavači

Profesor Željko Jovanović rođen 24.10.1982. godine. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, dok je zvanje Doktor nauka, stekao na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Profesor i asistent je na Fakultetu tehničkih nauka Čačak, Univerziteta u Kragujevcu na katedri: Računarsko i softversko inženjerstvo

Angažovan je na predmetima: Uvod u programiranje, Objektno orjentisano programiranje, Internet programiranje, Operativni sistemi, Softversko inženjerstvo, Objektno orjentisano projektovanje i metodologija (master) .

Vladimir Đokić, rođen 22.04.1983. u Čačku. Profesionalnim programiranjem se bavi od svoje 22. godine, dok je svoje interesovanje pokazao još u srednjoj školi, a prvi koraci su mu bili u Linux-u i C programskom jeziku. Poslednjih 8 godina je fokusiran na Web tehnologije i TypeScript, dok se razvojem Web aplikacija koristeći React biblioteku bavi poslednjih 5 godina. U Quantox radi od 2021. godine, na poziciji React (JavaScript/TypeScript) developera. Vladimir veliki doprinos daje i praktičnoj obuci i stručnim osposobljavanjem IT kadrova.

Lazar Matić, rođen 27.06.1995 u Lazarevcu, studirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. U IT industriji je zaposlen od 2018. godine, a poslednje 4 godine se bavim razvojem web aplikacija koristeći Vue.js framework i React biblioteku (JavaScript / TypeScript). Ima višegodišnje iskustvo u edukaciji i mentorstvu juniora i posvećen je njihovom usavršavanju.

Kosta Vesović rođen je 1.10.1993. godine u Čačku. Svoju IT karijeru započeo je u kompaniji Quantox 2013. Godine.

U kompaniji je zaposlen na poziciji Lead Front End developera, bavi se razvojem web aplikacija koristeći moderne web tehnologije, JavaScript, React biblioteku, kao i Vue.js framework.

Poslednjih godina, angažovan je i u polju edukacije i mentorstva mladih IT kadrova, kao i na polju internih kurseva i obuka za zaposlene.

Srđan Sakić rođen 10.10.1985. u Podgorici. Zvanje diplomirani inženjer stekao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Informacioni sistemi i tehnologije. U kompaniji Quantox radi od januara 2017. godine na poziciji Head of PMO (Project management office), a project managamentom se bavi preko 13 godina.

Ispratio je evoluciju project management-a u IT-u od njegovih početaka preko pojave novih agilnih metodologija, kao i novih pozicija product manager, product owner-a, scrum master a. Kroz mentorski rad u Quantoxu je izveo više generacija project manager-a. Edukaciju zasniva na realnim primerima i rešenjima iz prakse.

Aleksandar Džavrić rođen je 15.08.1995. Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, smer informatika.

U IT industriji je od 2010-e, a poslednjih 6 godina radi na razvoju web aplikacija.
U kompaniji Quantox je od aprila 2019-e i radi kao PHP developer.

Posvećen je edukaciji mladih IT kadrova i organizovao je nekoliko predavanja i IT obuka za srednjoškolce.

Saša Milošević rođen je 11.12.1985. u Čačku. U IT industriji je zaposlen već 15 godina. U kompaniji Quantox radi od 2015. godine, a poslednje 4 godine radi na poziciji React/JavaScript developera. Pored osnovnih zaduženja, bavi se i praktičnom obukom i stručnim osposobljavanjem mladih IT kadrova. Učestvovao je u organizaciji i sprovođenju internih kurseva i obuka za zaposlene.

Vuk Bradić rođen je 8.12.1987. godine u Čačku. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a svoju IT karijeru je započeo pre više od 10 godina.

Programski jezici u kojima ima ekspertizu su PHP, Java i JavaScript. Radio je na različitim projektima od razvoja veb aplikacija i veb sajtova do mobilnih aplikacija.

Vuk Daković rođen je 15.07.1992. Završio je Pravni fakultet u Novom Sadu, a u IT industriju je ušao 2017. Preko 4 godine radi kao manuelni tester. U kompaniji Quantox je od aprila 2022. na poziciji Team lead-a. Od 2018. godine bio je Team i Technical lead na više projekata.

Posvećen je mentorstvu i edukaciji juniora.

Marko Gajić, rođen je 02.02.1993. IT entuzijasta koji je u IT-u zaposlen više od 8 godina. Počeci njegove karijere se vezuju za start up okruženje, gde je radio u Android timu. Takođe, radio je i kao Android konsultant kako bi pomogao kompaniji da pokrene svoj tim od juniora do medior Android programera. Trenutno radi na poziciji Lead Android developera i ima višegodišnje iskustvo u radu sa Kotlin programskim jezikom i Javom.

Posvećen je edukaciji juniora i njihovom usavršavanju u oblasti razvoja Android aplikacija.

Nino Vujasinović, rođen 09.09.1990 u Zadru. Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, smer Grafičko Inženjerstvo.

Nakon završetka fakulteta, svoj karijerni put je usmerio ka oblasti User Experience i User Interface dizajna.

Već deceniju radi na ovom polju i svojim kreativnim i inovativnim pristupom doprinosi stvaranju modernih i funkcionalnih korisničkih interfejsa. Njegova strast prema ovom poslu ogleda se u tome što mu omogućava da rešava probleme današnjice na inovativan način.

Njegova strast prema rešavanju problema današnjice i stvaranju funkcionalnih korisničkih interfejsa čine ga cenjenim stručnjakom u svojoj oblasti.

Jelena Pavlović rođena je 24.01.1992. godine u Beogradu. U IT industriji je zaposlena od 2016. godine, radeći kao Project i Product manager. Poslednjih godinu i po dana je član Quantox PM tima. U toku ovog perioda, radila je na razvoju mnogobrojnih web i mobile projekata i sa klijentima iz različitih industrija.

Jasmina Stojković je rođena 3.10.1996. godine u Prokuplju. Zvanje Diplomiranog inženjera organizacionih nauka, stekla je na Fakultetu organizacionih nauka, smer za informacione sisteme i tehnologije. Na pomenutom fakultetu je radila kao saradnik u nastavi na katedri za Elektronsko poslovanje, gde je radila sa studentima, na predmetima poput: Elektronsko poslovanje, Upravljanje rizicima u elektronskom poslovanju, Internet inteligentnih uređaja, Mobilno poslovanje itd.

Bavi se Project managementom već 3 godine, a u Quantoxu radi preko 2 godine, na velikom broju projekata i sa puno internacionalnih klijenata i razvojnih timova, koristeći se raznim metodologijama i alatima.

Profesor Željko Jovanović

biografija

Predavač Vladimir Đokić

biografija

Predavač Lazar Matić

biografija

Predavač Kosta Vesović

biografija

Predavač Srđan Sakić

biografija

Asistent Aleksandar Džavrić

biografija

Asistent Saša Milošević

biografija

Asistent Vuk Bradić

biografija

Predavač Vuk Daković

biografija

Predavač Marko Gajić

biografija

Predavač Nino Vujasinović

biografija

Asistentkinja Jelena Pavlović

biografija

Asistentkinja Jasmina Stojković

biografija