img

Quantox Akademija

UX/UI Dizajn

UX dizajn kurs

UX/UI Dizajn

UX/UI dizajn se odnosi na proces dizajniranja digitalnih proizvoda i usluga (web stranice, aplikacije, softvere, video igrice, blogovi…), kako bi se korisniku omogućilo pozitivno, jednostavno i intuitivno korisničko iskustvo koje će odgovarati njegovim potrebama. UX dizajn se ne odnosi samo na dizajniranje korisničkog interfejsa, već je to sveobuhvatan proces koji uključuje različite faze i elemente koji doprinose stvaranju pozitivnog korisničkog iskustva.

UX (user experience) se fokusira na to kako korisnici doživljavaju interakciju sa proizvodom ili uslugom, dok se UI (user interface) fokusira na dizajn korisničkog interfejsa, uključujući izgled, raspored, boje i tipografiju. UX/UI dizajn je neophodan za sve digitalne proizvode i usluge koje koriste korisnici.

Ako ste zainteresovani za dizajn i želite da naučite da sami dizajnirate web stranicu, blog ili aplikaciju, onda je ova obuka za vas. Kroz ovu obuku, naučićete da dizajnirate korisnički orijentisane interfejse, radeći sa alatima i tehnologijama koje su neophodne za profesionalno dizajniranje kvalitetnih interfejsa, poput Figme. Figma je besplatan alat za UX/UI dizajn koji će vam omogućiti dizajniranje širokog spektra interfejsa.

Neki od primera dobre prakse UX/UI dizajna su Apple, Google, Airbnb, Dropbox i brojne druge.

Kroz ovaj program ćete savladati:

Kako da koristite Figmu i njene alate i kako da dizajnirate u Figmi

Glavne principe UX i UI dizajna i ostale važne principe

Sve o kreiranju sadržaja, stranice i aplikacije sa aspekta UX dizajna

Program obuke

Program obuke UX/UI

Fond časova

Oblasti koje ćete savladati na kursu

Osnovne Razlike UX i Ui

UX vs UI; Korekcije dizajna; Tok misli UX dizajnera; 7 Faktora dobrog dizajna

2

Vežbe 1: Kratak uvod i izrada

Dobrodošli na Kurs + Pregled UI; Pravljenje Figma accounta, novog design fajla i mapiranje User Journey-a.

2

Detaljnija analiza UX Dizajna

UX u  širem smislu; Šta je sve UX/UI Dizajn (primeri); Univerzalni ciljevi UX/UI-a

2

Vežbe 2: Prototip

Kreiranje Frameova, Funkcije alata, Maskiranje elementa, Komponente, Prototip, Exportovanje aseta…

6

Metodologija Testiranja

Opisne metodologije testiranja; Kvantitativne i kvalitativne metodologije.

2

Vežbe 3: Demonstracija

Scenarija za Aplikacije-1,2,3; Scenarija za WEB – 1,2

7

20 principa dobrog UX dizajna

20 principa kojih treba da se pridržavamo i njihovi primeri.

2

Vežbe 4: Nastavi da učiš

Teorija boja, UI upoređivanje, Forme, Dugmići, Plugini, Animacije, Netflix prototip, Početničke greške.

13

Primena UX zakona

Dzejkobov zakon; Fitov zakon; Preporuke za postavljanje elemenata za Mobile; Hikov zakon; Milerov zakon; Ostali zakoni

2

Vežbe 5: Saznajte više o UX-u

Uvod u Content; Važnost UX dizajna; 7glavnih faktora UX-a.

4

Dizajn sistemi

Potreba za dizajn sistemom u IT industriji; iOs i Android pre i posle i njihove nezakonitosti; Materijal design sistemi.

2

Vežbe 6: Napredni Figma kurs- Uvod

Plan Kursa; Pregled Basic kursa  i sažetak

1

UX Principi u IT

Principi u vezi sa Tipografijom, dugmićima i ostalim elementima; Principi validacije forme; Principi navigacija, linkova,Ikona…

2

Vežbe 7: Pristup

Razmišljaj, Podešavaj, Dizajniraj; Najbolje prakse u Figmi

1

Web alati

Istorija WEB alata; Alati za prototip; Web dizajn alati

2

Vežbe 8: Mastering Auto Layout

Osnove; Svojstva: Primeri funkcionalnosti Pt. 1, 2, 3,4

3

Modeli

Gestalt principi; Blizine, sličnosti, zatvaranja, simetrije, kontinuiteta, figure i pozadine.

2

Vežbe 9: Dizajn sistemi i rezime

Stilovi 1,2; Komponente 1,2,3,4; Napredno izrađivanje Prototipa; Dokumentacija; Preporučeni resursi i sažetak koncepata

4

Upravljanje projektima

Agilna metodologija; Agile Scrum smernica; Pozicije po hijerarhiji.

2

Vežbe 10: Use Cases Primena koncepata

Rsponsive Web Landing page; Responsive E-commerce; Registracija (flow); Kripto valute Dashboard; Android aplikacija Smart; Translate; Android aplikacija Banking; Android aplikacija Car Rental; iOs aplikacija Car rental

18

Paterni Skeniranja

Ustaljeni paterni pregleda sadržaja; Aplikacije i varijabilne nagrade; Smernice za UX testiranje.

2

Praktičan rad

Task 1. Kopiranje Web Sajta

Kopiranje web sajta po želji ili na preporuku predavača.

4

Task 2. Boje i primena

Primena boja u izradi web aplikacije (odabranog projekta)

4

Task 3. One page Website

One page website, šta je to, čemu služi i kako se pravi + pravljenje one page websitea.

8