img

Quantox Akademija

Info o obukama

1

Obuke Java, PHP, Osnove Front end-a, Manuelno testiranje softvera, iOS, UX/Ui dizajn, WordPress i Project management su prilagođene potpunim početnicima u IT svetu, namenjene su svima koji žele da zakorače u svet programiranja, žele da promene svoju karijeru ili žele da nauče novi programski jezik, dok je za obuke React i Android potrebno određeno predznanje. Za React je potrebno predznanje iz HTML-a i CSS-a. Da li imate potrebna predznanja za pohađanje React obuke možete proveriti polaganjem testa. Za Android obuku su potrebna predznanja iz Java (OOP) programiranja – test Java/OOP

2

 

 

Nastava na akademiji se izvodi online, uz mogućnost dodatnih konsultacija u zavisnosti od grupe i predavača.  

3

 

Obuke se održavaju 2 puta nedeljno po 2h u poslepodnevnim terminima (nakon 17h)

4

Tehnički uslovi koje polaznici treba da ispune su posedovanje računara ili laptopa i internet konekcija.

Osnovni tehnički uslovi koje treba računar da ispunjava su:

RAM: Minimum 512MB
Processor Speed: Minimum 1GHz
Free Space on Hard Drive: Minimum 200MB

Poželjno je poznavanje engleskog jezika, a samoprocenu vašeg znanja možete izvršiti putem testa koji smo vam pripremili – Test engleski jezik

5

 

Polaznici nakon odslušane obuke polažu test. Uspešno položen test i evaluacija predavača su uslov za dobijanje potvrde o savladanoj obuci.

Upis za 2023. je u toku