img

Quantox Akademija

Zašto je Java + Android Dobitna Kombinacija

Milica Pejatovic 13.04.2023 Blog

Kada se govori o razvoju Android aplikacija, Java je osnovni programski jezik koji se koristi. Android operativni sistem je razvijen na vrhu Jave i Android SDK je takođe napisan u Javi. Zato, ako želite da razvijete Android aplikacije, morate imati osnovno znanje Jave.

Postoji nekoliko razloga zašto se Android programiranje ne može učiti bez Jave. Prvo, Java je jedan od najpopularnijih programskih jezika u svetu, sa velikom zajednicom programera i obimnim resursima. Java je jednostavan za učenje i ima jasnu sintaksu, što čini proces učenja lakšim za početnike.
Drugo, Android SDK se zasniva na Javi i koristi Java biblioteke za razvoj aplikacija. Java biblioteke sadrže razne funkcije i metode koje olakšavaju razvoj aplikacija, odnosno povećavaju produktivnost programera i ubrzavaju proces razvoja. Takođe, Android omogućava programerima da lako pristupe hardverskim funkcijama mobilnih uređaja, kao što su kamera, senzori, mreža i druge funkcije. Za nativne aplikacije se koriste Java i Kotlin a postoji razvoj pomoću react-native kao i drugih javascript baziranih sistema koji ne mogu da naprave nativne aplikacije.

Jedna od glavnih prednosti kombinacije Java + Android je jednostavnost razvoja aplikacija. Java je visokokvalitetan programski jezik sa jasnom sintaksom i jednostavnom strukturom, što ga čini lakim za učenje i razumevanje. Android SDK (Software Development Kit) takođe je jednostavan za upotrebu i pruža programerima širok spektar alata i funkcija za razvoj aplikacija. Ovo čini razvoj mobilnih aplikacija brzim i efikasnim procesom.

Druga prednost kombinacije Java + Android je velika zajednica programera i podrška od strane Google-a. Java ima ogromnu zajednicu programera koja pruža veliku količinu informacija i alata za razvoj aplikacija. Google, kao vlasnik Android operativnog sistema, takođe pruža veliku podršku programerima i kontinuirano unapređuje Android SDK kako bi se poboljšala produktivnost i performanse.
Još jedna prednost Java + Android kombinacije je prenosivost aplikacija. Java programski jezik je dizajniran da bude prenosiv i može se izvršavati na različitim platformama. Android operativni sistem takođe je dizajniran da bude prenosiv i može se koristiti na različitim vrstama mobilnih uređaja. Ovo znači da aplikacije razvijene u Javi mogu lako biti prenesene na različite mobilne uređaje koji koriste Android operativni sistem.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je Java osnovni programski jezik koji je potreban za razvoj Android aplikacija. Bez znanja Jave, programer neće biti u stanju da razvije funkcionalnu i efikasnu Android aplikaciju. Stoga, ako želite da postanete Android programer, morate prvo savladati osnove Jave i zatim nastaviti sa učenjem Android SDK-a.