img

Quantox Akademija

Sve što treba da znate o manuelnom testiranju softvera

Milica Pejatovic 06.01.2023 Blog

Manuelni tester je osoba koja testira softver iz perspektive krajnjeg korisnika, koristeći različite tehnike i alate za identifikovanje grešaka i nedostataka u softveru. Cilj manuelnog testera je da osigura da je softver koji se razvija kvalitetan i da ispunjava zahteve krajnjeg korisnika. Manuelni testeri obično rade u timu za razvoj softvera i sarađuju sa programerima i drugim članovima tima tokom celog procesa razvoja softvera.

Ovo je ključna uloga u procesu razvoja softvera, jer pomaže da se identifikuju i otklone bilo kakvi problemi pre nego što se softver isporuči klijentu.

Kako izgleda tipičan dan manuelnog testera?

Prvo ćete početi tako što ćete pregledati zahteve za softver koji ćete testirati. Ovo će vam pomoći da razumete šta softver treba da radi i na šta treba da se fokusirate tokom testiranja. Zatim, napravićete plan kako ćete testirati softver. Ovo može uključivati kreiranje test slučajeva (scenario koji testira određenu funkcionalnost), postavljanje test okruženja i određivanje načina na koji ćete meriti uspeh vaših testova. Jednom kada imate svoj plan, vreme je da počnete sa testiranjem! Ovo će uključivati ​​pokretanje softvera kroz seriju testova ručno gde ćete imati interakciju sa softverom i tražiti probleme. Tokom testiranja softvera, beležićete bilo kakve probleme ili greške koje pronađete i prijaviti ih timu za razvoj. Pored testiranja samog softvera, možda ćete biti odgovorni i za testiranje drugih aspekata procesa razvoja softvera. Ovo može uključivati testiranje dokumentacije da se uverite da je tačna, testiranje procesa instalacije da biste osigurali da je jasna krajnjem korisniku, kao i za testiranje performansi softvera da biste se uverili da zadovoljava zahteve.

Koje su ključne prednosti posla manuelnog testera:

 1. Imaćete priliku da radite na različitim projektima: Kao manuelni tester, imaćete priliku da radite na različitim projektima, što može biti zanimljivo i izazovno. Ovo može pomoći da vaš rad ostane zanimljiv i da  kontinuirano učite i razvijate se u svom poslu.
2. Možete da koristite svoju kreativnost: Testiranje softvera podrazumeva izlazak iz okvira i dolazak do kreativnih načina da se testira softver da bi se osiguralo da je kvalitetan. Ovo može biti isplativa strana posla za one koji uživaju u korišćenju svoje kreativnosti.
3. Može biti odskočna daska ka drugim pozicijama: Biti manuelni tester može biti dobar osnov ka drugim pozicijama u procesu razvoja softvera, poput dostizanja uloge lead-a ili menadžera.
4. Dobar i zanimljiv početnički posao: Manuelno testiranje često je početnička uloga, što ga čini dobrom opcijom za one koji tek počinju u IT industriji.

Ono što većinu kandidata zanima, je raspon plata za ove pozicije, koje se mogu kretati od 500 eur do 1600 eur.

Koje karakteristike manuelni testeri treba da poseduju:

-Oko za detalje: Manuelni testeri moraju da budu sposobni da pažljivo pregledaju softver i da pronađu i prijave bilo kakve probleme ili greške. Ovo zahteva oko za detalje i sposobnost fokusiranja na sitnice.
-Kritičko razmišljanje: Manuelni testeri moraju da budu sposobni da razmišljaju kritički i da izlažu logičke argumente kada identifikuju probleme ili greške u softveru. Ovo zahteva sposobnost da se analiziraju informacije i da se donose racionalne odluke.
-Organizovanost: Manuelni testeri moraju da budu dobro organizovani i da budu sposobni da planiraju i izvršavaju testove efikasno i u skladu sa rokovima. Ovo zahteva sposobnost da se pripremi i sprovede plan testiranja i da se pridržavaju procedura i standarda.

Alati koje manuelni testeri koriste

U procesu testiranja pomažu i koriste se i neki alati, tako da će tester dolaziti u kontakt i sa aspektima softvera koje krajnji korisnik ne bi mogao da vidi, a tester ne bi u potpunosti mogao da testira bez toga. Testiranje API-ja preko Postmana, provera i testiranje baza podataka, alati za organizovanje, dokumentovanje – JIRA, Testlink, Bugzilla i mnogi drugi.