img

Quantox Akademija

Sve što bi trebalo da znate o React biblioteci

Milica Pejatovic 03.03.2023 Blog

JavaScript je dinamički programski jezik koji se koristi za kreiranje interaktivnih web stranica. Može se koristiti za izradu različitih vrsta aplikacija, uključujući single-page aplikacije i interaktivne forme. Postoje mnoge biblioteke i okviri koji se koriste uz JavaScript kako bi se programerima omogućio brži i efikasniji rad na projektima. Neki od najpopularnijih su React, Angular i Vue.js. Ovi alati pružaju dodatne funkcionalnosti i alate kako bi se olakšao razvoj aplikacija. Ukratko, upotreba biblioteka i okvira uz JavaScript omogućava programerima da kreiraju sofisticirane i funkcionalne aplikacije za web.

React je JavaScript biblioteka koja se koristi za izradu modernih, interaktivnih korisničkih interfejsa. Ova biblioteka postala je popularna zbog lakoće korišćenja za razvoj dinamičkih i responsivnih aplikacija.

Funkcionalnosti:

 1. Component-Based Architecture: React omogućava izgradnju aplikacije od manjih, samostalnih delova koji se zovu komponente. Šta to znači? Umesto da pišu celokupan kod za aplikaciju, programeri koriste React za izgradnju više manjih, samostalnih komponenti koje mogu biti ponovno upotrebljene i lako se održavaju. Svaka komponenta ima svoju funkcionalnost i može sadržati druge manje komponente.

2. Virtual DOM: React koristi virtualni DOM (Document Object Model) kako bi efikasnije renderovao izmene na web stranici. Ovaj pristup omogućava React-u da ažurira samo delove stranice koji su se promenili, a ne celu stranicu, što rezultira bržim izvođenjem i poboljšava performanse aplikacije.

3. Reaktivnost: React omogućava reaktivno (odnosno, dinamičko) ažuriranje korisničkog interfejsa na osnovu promene podataka u aplikaciji.

Alati:

 • React Developer Tools: Ova ekstenzija za Chrome i Firefox omogućava lakše razumevanje i debug React aplikacije, što ubrzava proces razvoja i povećava kvalitet konačnog proizvoda.
• Create React App: Ova CLI (Command Line Interface) alatka omogućava brzo kreiranje React projekta bez potrebe za manuelnim konfigurisanjem okruženja.
• React Native: Ova biblioteka omogućava korišćenje Reacta za izradu aplikacija za Android i iOS.

Prednosti:

• Brz i efikasan razvoj: React omogućava brz i efikasan razvoj interaktivnih korisničkih interfejsa.
• Fleksibilan: React se može koristiti za razvoj aplikacija bilo koje veličine, od malih single-page aplikacija do velikih sistema.
• Izvanredna performansa: React koristi virtuelni DOM za optimalnu performansu pri ažuriranju stranice.

Učenje Reacta je značajno iz više razloga:

1. Popularnost: React je jedna od najpopularnijih biblioteka za izradu front-end aplikacija, koristi ga mnogo velikih tehnoloških kompanija i ima široku zajednicu koja podržava i razvija biblioteku.
2. Skalabilnost: React omogućava lako razvijanje i održavanje aplikacije.
3. Fleksibilnost: React se može koristiti za različite vrste projekata, uključujući web i mobilne aplikacije, pa se lako može integrisati sa drugim tehnologijama.

Ukratko, učenje React biblioteke pruža brojne koristi za karijeru jednog front end programera, kao i za izgradnju moderne, kvalitetne i interaktivne front-end aplikacije.