img

Quantox Akademija

Kratak vodič kroz Java alate

Milica Pejatovic 05.12.2022 Blog

Kompanije širom sveta koriste Javu za pravljenje različitih tipova aplikacija za korisnike. Java je platformski nezavisan, objektno orijentisan programski jezik (OOP). Programi mogu da rade na nekoliko različitih tipova računara; sve dok računar ima instaliran Java Runtime Environment (JRE), Java program može da radi na njemu. Zbog svoje pouzdanosti i lakoće korišćenja, Java je jedan od najpopularnijih programskih jezika na svetu. Koristi se za kreiranje mobilnih i desktop aplikacija, veb aplikacija, igrica, veb servera i još mnogo toga. Stručnjaci su kreirali različite alate za Javu kako bi povećali efikasnost kodiranja. U nastavku vam predstavljamo samo neke od alata koji olakšavaju život Java programeru.

Eclipse

Eclipse IDE je open source razvojno okruženje koje omogućava efikasan razvoj Java aplikacija. To je jedan od najboljih osnovnih Java alata, sa mnoštvom modernih funkcija, alata za modeliranje, alata za testiranje i razvojnih okvira. Nudi različite platforme za razvoj dodataka za desktop alate, distribuirane usluge za IDE u cloudu i interfejse pretraživača. Strukturiran je kao podsistem jer implementira jedan ili više pluginova. Platforma je besplatna i radi na macOS, Linuxu i Windows-u.

Java Development Kit

JDK (Java Development Kit) je okruženje za razvoj softvera koje se koristi za razvoj Java aplikacija na Java platformama kao što su Standard Edition, Enterprise Edition i Micro Edition.

JDK je razvojno okruženje za pravljenje aplikacija i komponenti pomoću Java programskog jezika. JDK uključuje alate za razvoj i testiranje programa napisanih u programskom jeziku Java i koji rade na Java platformi. JDK je softverski paket koji sadrži niz alata i uslužnih programa koji omogućavaju razvoj, pakovanje, praćenje i primenu aplikacija koje se prave za bilo koju standardnu Java platformu.

Pored JVM (Java virtuelna mašina) i JRE (Java Runtime Environment), JDK je jedan od tri tehnološka paketa koji se koriste u Java programiranju.

JUnit

JUnit je alat za testiranje jedinica otvorenog koda za programski jezik Java. To je važan Java razvojni alat za razvoj i primenu zasnovan na testovima. Koristi se za pisanje i izvršavanje jediničnih testova u programskom jeziku Java.

Neke od osnovnih karakteristika ovog alata su:
• Priprema ulaznih podataka i podešavanje/kreiranje lažnih objekata
• Učitavanje baza podataka sa određenim poznatim skupom podataka
• JUnit pruža podršku za pisanje i pokretanje testova
• JUnit testovi omogućavaju brže pisanje kodova, što povećava kvalitet
• Pruža podršku za Javu, React, Go, Python, Node.js
• Besprekorno se integriše sa Eclipse, NetBeans, Mockito, itd.

Podržava rad na Windows-u, Mac-u i Linux-u i besplatan je za preuzimanje.

GIT

Git se koristi od strane programera za razvoj veb stranica i aplikacija i predstavlja sistem za kontrolu i istoriju verzije koda. Pomoću Gita moguće je da jedan ili više programera primeni promene u kodu u fajlovima jednog projekta tako da se izbegnu nedoslednosti i sukobi zbog tih promena- Milan može nesmetano da radi na svojim izmenama, dok Milena radi na svojim.

Bez obzira da li programeri kreiraju aplikaciju na Java programskom jeziku, da bi se zaposlili u bilo kojoj kompaniji za razvoj Java aplikacija, od suštinskog je značaja da znate više o Gitu i GitHub-u.
Zbog svoje bezgranične upotrebe, Git se sada pretvorio u normu za trezor izvornog koda.

Docker

Docker je tehnologija za kreiranje softverskih kontejnera, što su paketi pojedinačnih aplikacija koji sadrže sve neophodno za pokretanje i izvršavanje.

Docker je alat koja omogućava korisnicima da brzo sklapaju aplikacije iz komponenti i rade zajedno. Ako radite na veb razvoju, kao što je razvoj i primena aplikacija za cloud, onda je Docker suštinski alat za učenje. Ovo je prikladno za upravljanje kontejnerima aplikacije kao jedne grupe i grupisanje kontejnera aplikacije radi optimizacije resursa i pružanja visoke dostupnosti.

Docker kontejner vam dozvoljava da aplikacije i servise prenosite u kontejneru sa jednog mesta na drugo, odnosno sa jednog hosta na drugi

Apache Tomcat

Veb aplikacije sadrže JSP stranice, HTML dokumente, slike, servlete, CSS stilove i ostale elemente koji obezbeđuju zahtevane funkcionalnosti ili servise. Veb aplikacije koje sadrže servlete i JSP stranice mogu da se izvršavaju na serverima koji imaju podršku za servlete. Jedan od popularnijih veb servera u Java ekosistemu je Apache Tomcat. Apache Tomcat je veb kontejner. Omogućava korisnicima da pokreću Servlet i Java serverske stranice koje su zasnovane na veb aplikacijama. Može se koristiti kao HTTP server. Pokazao se kao popularan izbor za veb programere koji grade i održavaju dinamičke veb-sajtove i aplikacije zasnovane na softverskoj platformi Java.