img

Quantox Akademija

Kako Kreirati Dobro Korisničko Iskustvo?

Aleksandra Dzinovic 27.06.2023 Blog

Da li te privlači svet kreativnosti i tehnologije? 

Kreiranje funkcionalnog i privlačnog korisničkog interfejsa i iskustva je danas postalo ključno, posebno što su korisnici sve zahtevniji i imaju specifičnije potrebe!

Razlika između UX (korisničkog iskustva) i UI (korisničkog interfejsa) leži u njihovim specifičnim ulogama i fokusima u procesu dizajna.

  • Korisničko iskustvo (UX) odnosi se na sve aspekte interakcije korisnika sa proizvodom, uslugom ili sistemom. Fokus UX-a je na tome kako korisnici doživljavaju, percipiraju i koriste proizvod, kao i na stvaranju pozitivnog i efikasnog iskustva za njih. UX dizajneri istražuju i razumeju potrebe korisnika, definišu korisničke ciljeve, grade informacionu arhitekturu, kreiraju prototipove i vrše testiranje korisnika kako bi obezbedili intuitivno iskustvo koje zadovoljava potrebe korisnika.

  • Korisnički interfejs (UI) se odnosi na vizuelni aspekt interfejsa koji korisnici koriste za interakciju sa proizvodom. Fokus UI-a je na estetici, interaktivnosti i funkcionalnosti interfejsa. UI dizajneri se bave stvaranjem vizuelnih elemenata kao što su boje, tipografija, ikone, raspored elemenata, stilovi i animacije kako bi stvorili privlačan i prijateljski interfejs koji će olakšati korisnicima interakciju sa proizvodom.

Oba aspekta dizajna su važna i međusobno su povezana. I potrebno je da budu usaglašeni kako bi se kreirao uspešan proizvod a korisnicima pružilo optimalno iskustvo.

Kako kreirati dobro korisnicko iskustvo kroz UX & UI?

Ovo zahteva pažljivo planiranje, istraživanje i iterativni proces. Ovo su neki od neophodnih koraka:

  • Istraživanje korisnika : Razumite svoje ciljno tržište i korisnike. Sprovedite istraživanje kako biste saznali šta korisnici očekuju, koja su njihove potrebe i ciljevi prilikom korišćenja proizvoda ili usluge.
  • Definisanje ciljeva : Postavite jasne ciljeve za korisničko iskustvo. Definišite šta želite postići i koje vrednosti želite pružiti korisnicima kroz vaš proizvod ili uslugu.
  • Informaciona arhitektura : Organizujte informacije i sadržaj na način koji je intuitivan za korisnike. Razmislite o strukturi meni-ja, navigaciji, kategorizaciji sadržaja i načinu prikaza informacija kako bi korisnici mogli lako da se snalaze.
  • Prototip : Napravite prototipe kako biste vizuelno prikazali korisničko iskustvo i interakcije. Prototipovi mogu biti statični ili interaktivni i pomažu vam da testirate ideje, identifikujete nedostatke i poboljšate korisničko iskustvo pre nego što se započne razvoj.
  • Dizajn korisničkog interfejsa (UI) : Kada je u pitanju UI, fokusirajte se na estetiku, jednostavnost korišćenja i konzistentnost. Odaberite prikladne boje, tipografiju, ikone i vizuelne elemente kako biste stvorili privlačan i funkcionalan interfejs.
  • Testiranje korisnika : Testirajte svoj dizajn sa stvarnim korisnicima kako biste dobili povratne informacije i saznali kako se oni snalaze i reaguju na interfejs. Ovo vam omogućava da identifikujete nedostatke, greške ili frustracije koje korisnici mogu imati i da izvršite potrebne izmene.
  • Iteracija : UX i UI dizajn su kontinuirani procesi. Koristite povratne informacije od korisnika, analitiku i testiranja kako biste iterativno poboljšavali svoj dizajn i prilagođavali ga potrebama korisnika.
  • Konstantno praćenje i optimizacija : Nakon lansiranja proizvoda ili usluge, pratite i analizirajte korisničko ponašanje kako biste identifikovali oblasti za dalje poboljšanje i optimizaciju.

Kreiranje dobrog korisničkog iskustva kroz UX i UI zahteva kombinaciju istraživanja, empatije, kreativnosti i testiranja. Kontinuirano usavršavanje i prilagođavanje dizajna na osnovu povratnih informacija korisnika je ključno je poboljšanje korisničkog iskustva.

Stekni Znanje UX/UI dizajna na Quantox akademiji!

Ukoliko te privlači dizajn, budi inovativan i konkurentan –  UI/UX dizajn je polje koje se neprestano razvija. U toku sa najnovijim trendovima, tehnologijama i metodologijama, na Quantox Akademiji je otvoren kurs UI/UX dizajn koji drže iskusni profesionalci u ovoj oblasti.