img

Quantox Akademija

Digitalni marketing

Digitalni marketing

Digitalni marketing

Kurs Digitalni Marketing pruža sveobuhvatan pregled ključnih aspekata digitalnog marketinga i njegovog uticaja na savremeno poslovanje.

Tokom ovog kursa, upoznaćete se sa osnovama digitalnog marketinga, tehnikama optimizacije za pretraživače (SEO), strategijama marketinga na društvenim mrežama i veštinama kreiranja i promocije sadržaja.

Kroz kombinaciju teorijskog znanja, praktičnih primera i testiranja, stvorićete temeljno razumevanje digitalnog marketinga i steći veštine potrebne za uspešno vođenje online
marketinških kampanja.

Napomena: Prethodno iskustvo u oblasti marketinga nije neophodno, ali osnovno poznavanje računara i interneta će biti od koristi pri savladavanju gradiva kursa.

Program obuke

Program obuke Digitalni marketing

Fond časova

Sekcija 1: Osnovi digitalnog marketinga
Uvod u digitalni marketing
    • Definicija i značaj digitalnog marketinga
    • Osnovni koncepti i terminologija

3

Digitalni kanali

    • Osnove društvenih mreža za poslovne svrhe

    • E-mail marketing i osnove uspešnih kampanja

4

Analiza rezultata

    • Praćenje analitike i osnovni koncepti merenja performansi

4

Testiranje i procena

    • Pisanje testova za proveru razumevanja

    • Diskusija i pregled gradiva

4

Ukupno 15 nastavnih časova

Sekcija 2: SEO (Optimizacija za pretraživače)

Uvod u SEO

    • Definicija SEO i njegova važnost

    • Ključni faktori rangiranja na pretraživačima

3

Ključne reči i istraživanje

    • Definicija SEO i njegova važnost

    • Ključni faktori rangiranja na pretraživačima

5

On-page optimizacija

    • Struktura URL-ova i osnove optimizacije sadržaja

6

Testiranje i procena

    • Pisanje testova za proveru razumevanja

    • Diskusija i pregled gradiva

6

Ukupno 20 nastavnih časova

Sekcija 3: Marketing na društvenim mrežama

Uvod u marketing na društvenim mrežama

    • Značaj društvenih mreža u poslovanju

    • Osnovni koncepti i platforme

3

Kreiranje sadržaja za društvene mreže

    • Vizualni i tekstualni sadržaj

    • Osnovni principi komunikacije

5

Testiranje i procena

    • Pisanje testova za proveru razumevanja

    • Diskusija i pregled gradiva

7

Ukupno 15 nastavnih časova

Sekcija 4: Marketing sadržaja

Uvod u marketing sadržaja

    • Definicija i značaj marketinga sadržaja

    • Vrste sadržaja i ciljevi

4

Kreiranje kvalitetnog sadržaja

    • Pisanje blogova, članaka i vizualnih sadržaja

7

Distribucija sadržaja

    • Upotreba društvenih mreža i e-mail marketinga

4

SEO za sadržaj

    • Osnove optimizacije sadržaja za pretraživače

5

Testiranje i procena

    • Pisanje testova za proveru razumevanja

    • Diskusija i pregled gradiva

4

Ukupno 20 nastavnih časova