img

Quantox Akademija

Back end obuka (PHP, JAVA)

Back end obuka

Back end obuka

Back end razvoj se sastoji od mnogo različitih delova, uključujući server, aplikaciju i bazu podataka, ali ne ograničavajući se samo na njih. Jednom kada uđete u aplikaciju, ona čuva podatke u vašoj bazi podataka na vašem serveru što zauzvrat pomaže ispravnom funkcionisanju vašeg veb sajta i obezbeđuje bolje iskustvo za krajnjeg korisnika.

Backend razvoj je od suštinskog značaja za sve onlajn sajtove jer takođe pruža ključne podatke koji se mogu iskoristiti kako bi bolje razumeli vašu publiku. Spremite se da naučite tehnologije iza kulisa kompanija kao što su Twitter i PayPal.

U okviru Back End-a imate mogućnost da birate između dve obuke:

Naučite kako se PHP koristi u modernom veb razvoju za kreiranje dinamičkih veb stranica za posetioce. Ovaj kurs će vam pomoći da steknete sve osnove proceduralnog PHP-a, objektno orijentisanog PHP-a, MYSQL-a i završite kurs izgradnjom CMS sistema sličnog WordPress-u ili Joomli.

Poznavanje PHP-a će vam omogućiti da napravite veb aplikacije, veb stranice ili sisteme za upravljanje sadržajem, kao što su WordPressFacebook ili čak Google.

Kroz ovaj program ćete naučiti da:

Samostalno radite i pišete program u jeziku PHP

Upravljate HTML strukturom pomoću PHP jezika

Savladate rad sa MySQL bazom podataka

Kurs Java programiranja je kreiran tako da odgovara polaznicima različitih kategorija, od onih koji su potpuni početnici i nemaju nikakvog iskustva u programiranju, do onih koji žele da nauče nove programske jezike. Java je jedna od najtraženijih veština u IT svetu i jedan od najpopularnijih programskih jezika. Java nudi veću unakrsnu funkcionalnost i prenosivost pošto programi napisani na jednoj platformi mogu da rade na desktop računarima, mobilnim uređajima, ugrađenim sistemima.

Java je najpopularniji, široko korišćen objektno orijentisani programski jezik. … Koriste ga mnogi Java entuzijasti u različite svrhe. Korišćenjem Jave možemo da razvijemo razne aplikacije kao što su aplikacije za kompanije, mrežne aplikacije, desktop aplikacije, veb aplikacije, igre, android aplikacije i još mnogo toga.

Samo neke od kompanija koje koriste Javu za svoje platforme su:
Uber, Airbnb, Netflix, Pinterest, Instagram, Spotify, Amazon, TikTok .

Kroz ovaj program ćete naučiti da:

Razumete kompleksne funkcije u Javi

Savladate principe i najbolje prakse za pisanje dobro dizajniranog profesionalnog Java koda

Napravite kompletan model projekta po MVC arhitekturi

Programi obuke

Program obuke PHP

Fond časova

Modul 1. PHP

UVOD – Podešavanje razvojnog okruženja i upoznavanje sa svim elementima potrebnim za razvoj PHP aplikacija. ECLIPSE, VisualStudioCode, XAMPP, APACHE, MYSQL

2

PHP 1 – Osnove PHP jezika, struktura, tipovi, ciklusi, grananja, funkcije. Strukture podataka – nizovi, asocijativni nizovi

10

PHP OOP 1- OOP koncepti (apstrakcija, enkapsulacija), klase, get set metode, konstruktori, metode

4

PHP OOP 2 – OOP koncepti (nasleđivanje, polimorfizam), interfejsi

4

TEST DEO 1 

2

Praktičan rad- Projektovanje i rad na projektu

2

Modul 2. PHP

HTML – Struktura HTML, XML, Liste, tabele, forme, linkovi, slike

CSS- Struktura, tipovi uključivanja, atributi, prioriteti, responsive(grid, flex)

4

4

Bootstrap – Struktura, uključivanje, komponente, responisve grid.

4

JS – Osnove, tipovi podataka, funkcije, događaji, DOM manipulacija, animacije, asinhrone metode, Front validacija formi

4

PHP 2- Upravljanje HTML strukturom pomoću PHP jezika. Dinamičko prikazivanje sadržaja, tabela, listi. Uslovno prikazivanje sadržaja.

4

TEST DEO 2

2

Praktičan rad – Projektovanje i rad na projektu

 

2

Modul 3. PHP

MySQL – RAD SA BAZAMA 1- Upoznavanja se osnovnim funkcionalnostima MySQL baze podataka. Kreiranje baze, tabela, atributa. Izvršavanje osnovih SQL upita nad jednom tabelom

4

MySQL – RAD SA BAZAMA 2- Izvršavanje složenijih upita nad više tabela (JOIN), projektovanje baze podataka

4

PHP – RAD SA BAZAMA – DAO- Rad sa bazom podataka preko DAO klase i ispis podataka na Web stanicama

4

PHP PRENOS ATRIBUTA, MVC- Prenos promenljivih između stranica, require i include direktive. Header location redirekcije sa i bez prenosa podataka, Postavljanje MVC arhitekture projekta

4

Čuvanje podataka u sesijama, rad sa sesijama, kreiranje, modifikovanje, brisanje, zastita pristupa stranicama

4

PHP KOMPLETAN MVC – Kompletan model projekta po MVC arhitekturi

4

PHP SESIJE- Čuvanje podataka u sesijama, rad sa sesijama, kreiranje, modifikovanje, brisanje, zaštita pristupa stranicama

8

PHP COOKIE – Čuvanje podataka u kolačićima, rad sa kolačićima, kreiranje, brisanje, prilagođavanje stranice na osnovu kolačića

4

PHP REST – Rest arhitektura, CRUD operacije, mapiranje, postman

4

JS PHP REST render – Pozivi PHP rest metoda i prikaz podataka pomoću JS, AJAX

4

TEST deo 3

2

Praktičan rad – Projektovanje i rad na projektu

2

Laravel uvod- Uvod u laravel, struktura, organizacija, MVC, REST

2

Projekat – Postavljanje arhitekture celog projekta i analiza organizacije, rad na projektu

2

Praktičan rad

Vežbe

100

Program obuke JAVA

Fond časova

Modul 1. Java

Uvod- Podešavanje razvojnog okruženja i upoznavanje sa svim elementima potrebnim za razvoj JAVA aplikacija. ECLIPSE, VisualStudioCode, XAMPP, APACHE, MYSQL

2

JAVA 1 – Osnove JAVA jezika, struktura, tipovi, ciklusi, grananja, funkcije. Strukture podataka – nizovi, liste

10

JAVA OOP 1 – OOP koncepti (apstrakcija, enkapsulacija), klase, get set metode, konstruktori, metode

4

JAVA OOP 2 – OOP koncepti (nasleđivanje, polimorfizam), interfejsi

4

TEST DEO 1

2

Praktičan rad

2

Modul 2. Java

HTML – Struktura HTML, XML, Liste, tabele, forme, linkovi, slike

4

CSS – Struktura, tipovi uključivanja, atributi, prioriteti, responsive(grid, flex)

4

Bootstrap – Struktura, uključivanje, komponente, responisve grid

4

JS – Osnove, tipovi podataka, funkcije, događaji, DOM manipulacija, animacije, asinhrone metode, Front validacija formi

4

JSP – Upravljanje HTML strukturom pomoću JAVA jezika. Java server pages – JSP. Dinamičko prikazivanje sadržaja, tabela, listi. Uslovno prikazivanje sadržaja.

4

TEST DEO 2

4

Praktičan rad – Projektovanje i rad na projektu

2

Modul 3. Java

MySQL – RAD SA BAZAMA 1 – Upoznavanja se osnovnim funkcionalnostima MySQL baze podataka. Kreiranje baze, tabela, atributa… Izvršavanje osnovih SQL upita nad jednom tabelom

4

MySQL – RAD SA BAZAMA 2-Izvršavanje složenijih upita nad više tabela (JOIN), projektovanje baze podataka 

4

JAVA – RAD SA BAZAMA – DAO-Rad sa bazom podataka preko DAO klase i ispis podataka na Web stanicama

4

JAVA PRENOS ATRIBUTA, MVC, SERVLET – JSP

4

JAVA KOMPLETAN MVC

4

JAVA SESIJE

8

JAVA COOKIE

4

JAVA REST

4

JS JAVA REST render

4

TEST deo 3

2

Praktičan rad – Projektovanje i rad na projektu

2

SPRING boot – Uvod u spring boot, struktura, organizacija, MVC, REST

6

Projekat – Postavljanje arhitekture celog projekta i analiza organizacije, rad na projektu

2

Praktičan rad

Vežbe

100