img

Quantox Akademija

Baze podataka

Baze podataka

Baze podataka

Dobrodošli na obuku Baze podataka i SQL! Izuzetno brz razvoj informacionih tehnologija, doveo je doglobalizacije svetskog tržišta, jačanja konkurencije, brzog toka informacija i stvaranja
ogromne količine podataka koja se svakodnevno generiše i uvećava. Dobra organizacija i skladištenje podataka, omogućava nam da u najkraćem vremenskom periodu dobijemo
tačnu informaciju, koja nam može poslužiti za donošenje ispravnih poslovnih odluka.

Na kursu Baza podataka, polaznici se osposobljavaju da svet oko sebe sagledaju i opišu na način koji će biti pogodan za bilo koji oblik analitike. Obučavaju se da sagledaju složene poslovne sisteme, način na koji su oni organizovani, kako se podaci kreću u sistemu, a sve sa ciljem da informaciju po bilo kom kriterijumu dobiju u najkraćem mogućem vremenskom periodu.

Poznavanje Baza podataka i SQL-a omogućava Vam samostalnost i nezavisnost u radu.

Ukoliko želite da naučite više o analitici i manipulaciji podacima, ovaj kurs predstavlja neizostavni deo ka postizanju tog cilja.

Prijavite se!

Program obuke

Program obuke SQL-a

Fond časova

Teorijski deo

1.1. Definisanje pojma baza podataka, prednosti korišćenja Baza podataka.                      

1

1.2. Objašnjavanje razlike između baza podataka i Sistema za skladištenje podataka

1

1.3. Definisanje pojmova podatak i informacija

1

1.4. Definisanje pojma model podataka baze podataka. Objašnjavanje postupka i koraka pri modelovanju baze podataka

1

1.5. Definisanje i praktično objašnjavanje pojma entitet

1

1.6. Definisanje i praktično objašnjavanje pojma atribut

1

1.7. Definisanje i praktično objašnjavanje veze jedan – više 

1

1.8. Definisanje i praktično objašnjavanje veze više – više 

1

1.9. Definisanje i praktično objašnjavanje pojma NULL vrednost

1

1.10. Objašnjavanje i praktičnan prikaz korišćenja tipova podataka u bazama  podataka

1

1.11. CASE alati za modelovanje podataka

1

1.12. Definisanje pojma ključ i objašnjavanje vrsta ključeva koji se koriste u Bazama podataka

1

Ukupno 12 nastavnih časova

Modelovanje podataka

2.1. Instalacija alata za modelovanje podataka

1

2.2. Objašnjavanje kako se prethodno definisani pojmovi (entitet, atribut, ključ, …) prikazuju u modelu podataka

1

2.3. Kreiranje modela podataka o evidenciji polaznika škole Quantox

1

2.4. Kreiranje modela podataka o evidenciji kurseva škole Quantox

1

2.5. Kreiranje modela podataka o evidenciji domaćih zadataka polaznika škole Quantox

1

2.6. Kreiranje modela podataka o radu turističke agencije

1

2.7. Kreiranje modela podataka o radu farmaceutske kuće

1

2.8. Kreiranje modela podataka o koji simulira rad društvene mreže Facebook

1

2.9. Kreiranje modela podataka o radu video kluba

1

2.10. Kreiranje modela podataka o radu radnje koja prodaje foto-aparate

1

2.11. Kreiranje modela podataka o radu avio-kompanije

1

2.12. Kreiranje modela podataka o radu turističke agencije

1

2.13. Kreiranje modela podataka o radu osnovne škole

1

2.14. Kreiranje modela podataka o radu fitness kluba

1

2.15. Kreiranje modela podataka o radu jedne fabrike

1

2.16. Kreiranje modela podataka o radu poslovnih jedinica EPS-a

1

2.17. Kreiranje modela podataka o radu jedne banke

1

2.18. Kreiranje modela podataka o radu trgovinske radnje

1

2.19. Kreiranje modela podataka o evidenciji lekova

1

2.20. Kreiranje modela podataka o radu biblioteke

1

2.21. Kreiranje modela podataka za vođenje o evidenciji koncertne i filmske produkcije

1

2.22. Kreiranje modela podataka o radu jedne automobilske kuće

1

Ukupno 22 nastavnih časova

SQL

3.1. Instalacija SQL Server Managament Studio

1

3.2. Kreiranje baze podataka

1

3.3. Kreiranje tabele u bazi podataka

1

3.4. Brisanje tabele iz baze podataka

1

3.5. Unos zapisa u tabelu

1

3.6. Brisanje zapisa iz tabele u bazi podataka

1

3.7. Ažuriranje podataka u tabeli

1

3.8. Povezivanje tabela u bazi podataka

1

3.9. Definisanje UNIQUE vrednosti na nivou kolone

1

3.10. Definisanje default vrednosti na nivou kolone

1

3.11. Prikazivanje podataka iz jedne tabele

1

3.12. Prikazivanje podataka iz više tabela

1

3.13. Agregacione funkcije

1

3.14. Korišćenje distinct klauzule u upitima

1

3.15. Kreiranje i korišćenje podupita u bazama podataka

2

3.16. Kreiranje i korišćenje funkcija u bazama podataka

2

3.17. Kreiranje i korišćenje pogleda u bazama podataka

2

3.18. Kreiranje i korišćenje okidača/trigera u bazama podataka

3

3.19. Kreiranje i korišćenje uskladištenih procedura u bazama podataka

3

3.20. Kreiranje i korišćenje kursora u bazama podataka

3

3.21. Kreiranje i korišćenje while petlje u bazama podataka

2

3.22. Kreiranje i praktičan rad nad bazom podataka primer Biblioteka

6

3.23. Kreiranje i praktičan rad nad bazom podataka primer Firma

6

3.24. Kreiranje i praktičan rad nad bazom podataka primer TV Program

4

3.25. Kreiranje i praktičan rad nad bazom podataka primer Banka

3

Ukupno 50 nastavnih časova

Izrada aplikacije nad bazom podataka

4.1. Kreiranje modela baze podataka, baze podataka i aplikacije nad  bazom podataka u izabranom razvojnom okruženju.

36

Ukupno 36 nastavnih časova