img

Quantox Akademija

4 popularna programska jezika za web developere u 2022.

Milica Pejatovic 01.08.2022 Blog

Ukoliko razmišljate da se upustite u web development, treba da imate u vidu da postoje dve široke klasifikacije: frontend razvoj i backend razvoj. Glavna razlika između njih je to što je frontend klijentski orijentisan i fokus je na tome šta je korisniku vizuelno predstavljeno na browseru, dok je backend razvoj orijentisan na serversku stranu, odnosno na ono što je u pozadini vebsajta.
Predstavljamo vam 4 programska jezika koja se najčešće koriste za web development

1. JavaScript

Java Script je jedan od najpopularnijih i široko korišćenih programskih jezika za web development. Zbog svog bogatog interfejsa, lakog skriptovanja, virtuelne dostupnosti ogromnih resursa i interoperabilnosti, JavaScript se može koristiti i za frontend i za backend razvoj i smatra se jednim od najboljih programskih jezika u industriji.

JavaScript je toliko popularan da je najčešće korišćeni programski jezik na svetu, koji se kao programski jezik na strani klijenta koristi na oko 97% svih veb lokacija.

2. PHP

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) je jedan od najboljih programskih jezika za web development. PHP je dinamički jezik otvorenog koda opšte namene. Koristi se u razvoju aplikacija na strani servera i može se ugraditi u HTML. PHP ne zahteva kompajler i može da radi na skoro svakom većem operativnom sistemu kao što su Windows, Linux, macOS, itd. Veoma je popularan među veb programerima jer je lakši za učenje i savladavanje i kompatibilan je sa više platformi.

PHP se koristi na više od 80% veb lokacija na Internetu. Aplikacije kao što su Facebook i Yahoo su razvijene pomoću PHP-a.

3. Java

Java je objektno orijentisani programski jezik, koji se koristi za razvoj veb aplikacija, desktop aplikacija, big data-u i još mnogo toga. To je višenamenski programski jezik nezavisan od platforme i popularan je decenijama i još uvek ostaje prvi izbor za većinu kompanija. Java se koristi u skoro svim poljima, bilo da se radi o finansijskim aplikacijama, e-trgovini, mobilnim uređajima, big data aplikacijama. Java se takođe koristi u pozadini nekoliko popularnih veb-sajtova, uključujući Google, Amazon i Youtube itd.

4. Python

Python je jedan od najpoznatijih jezika među programerima zbog svoje kompatibilnosti sa naprednim tehnologijama kao što su mašinsko učenje, deep learning, Internet of things, data science itd., a u međuvremenu se široko koristi i za veb razvoj. Zbog svoje svestranosti, funkcionalnosti i kompatibilnosti, vodeći tehnološki giganti poput Googla oslanjaju se na Python, a Instagram takođe koristi Python za svoju platformu. Zbog svoje ogromne kolekcije standardnih biblioteka i intuitivne sintakse, pomaže u pojednostavljivanju celokupnog procesa kodiranja, čime se rad programera čini efikasnijim i lakšim.